Lubrisyn HA + Polska
MB Pharma Distribution Sp. z o
. o . ul. Nowogrodzka 50/515
00-695 Warsaw

 soon

info@lubrisyn.pl

®  Copyright 2020

            Coraz więcej badań przeprowadzanych w kolejnych latach przez niezależne od siebie zespoły naukowe1,2,3 - których członkami są reprezentanci instytutów zarówno amerykańskich, jak i europejskich czy azjatyckich - wykazuje wyraźną korelację pozytywnych efektów w leczeniu zwyrodnieniowych zapaleń stawów i stosowania doustnych preparatów hialuronianowych (HA) o zwiększonej masie molekularnej kwasu hialuronowego.

 

               Rozmaite produkty HA są obecnie powszechnie dostępne. Z tego powodu diametralnie wzrosła liczba testów i analiz laboratoryjnych związanych z ich skutecznością. Preparaty te lub suplementy diety cechuje bowiem nie tylko znaczna różnica w ich biodostępności i przyswajalności, czasie od aplikacji do rezultatu czy długotrwałości uzyskanego efektu leczenia, ale - co najważniejsze - także i przede wszystkim ich efektywność.

 

Okazuje się, że wiele z dzisiejszych propozycji, nie przynosi rzeczywistej zmiany. Kwestia ta dotyczy zwłaszcza leczenia zwyrodnień stawów i stanów zapalnych. Kluczowym czynnikiem jest tutaj fizyczna właściwość użytego HA (masa cząsteczkowa, czystość), a także rodzaj jego aplikacji.

 

               Przykładem służy otwarte badanie 7 klinik weterynaryjnych4, w którym zastosowano doustne HA podawane koniom wyścigowym ze stanami zapalnymi i zwyrodnieniowymi. Po 30 dniach doustnego HA uciążliwe objawy ustąpiły lub zostały wyraźnie zredukowane, a funkcyjność stawów uległa poprawie.

 

Do tego badania wykorzystano doustny, oczyszczony preparat hialuronianowy (HA) o wysokiej masie molekularnej (powyżej 1 miliona Daltonów). Zarówno to, jak i szereg kolejnych badań klinicznych na ludziach łączy wspólny wniosek o korzyści dla zdrowia stawów doustnej aplikacji HA o wysokiej masie molekularnej. Zasadniczo - większe jest lepsze!

 

               HA o masie cząsteczkowej niższej od natywnej wartości właściwej dla mazi stawowej nie będzie miał żadnego biologicznego efektu. Ergo, produkty, które takim HA się posługują (a jest to duża część rynku suplementacyjnego i farmaceutycznego) w najlepszym razie nie wpłyną prozdrowotnie na stan zapalny stawu. Dopiero produkt z HA o wysokiej masie cząsteczkowej - co podkreśla literatura fachowa na temat efektów biologicznych HA - realnie oddziałuje na ból i zmiany zwyrodnieniowe. HA o bardzo niskiej masie cząsteczkowej (np. 6,9 kDa), najczęściej nie wiążą się z określoną błoną komórkową i nie przewodzi sygnałów do komórek. Co więcej taki HA o niskiej masie cząsteczkowej może zintensyfikować stan zapalny i działać katabolicznie na resztę natywnej mazi 5.

 

Tylko jeden typ HA pasuje do tego, co jest normalnie obecne w ludzkim ciele - jest to kwas hialuronowy o wysokiej masie molekularnej, dodatkowo oczyszczony (bez białka) bądź najlepiej uzyskany w procesie bio-fermentacji 6. Pozostałe dwa główne rodzaje materiałów HA mają już niższe masy cząsteczkowe. HA o masie cząsteczkowej mniejszej niż 500 000 daltonów wykazuje zmniejszoną lepkość i właściwości smarne.

 

               Normalny, zdrowy płyn maziowy zawiera HA o masie cząsteczkowej 1.5-3 milionów daltonów (MDa). Ten polimer kwasu d-glukuronowego i n-acetylo-d-glukozaminy może mieć długość tysięcy jednostek disacharydowych. Taki związek wiąże do 1000 razy więcej cząsteczek wody niż jego własna masa, przyczyniając się do polepszenia właściwości amortyzujących i smarujących mazi stawowej. Zdolności te rosną w przypadku występowania HA o cząsteczkach o większym rozmiarze. Jest to o tyle istotne, ponieważ zarówno stężenie, jak i masa cząsteczkowa HA zmniejsza się w stanach zapalnych. Wraz ze spadkiem masy cząsteczkowej maleje lepkość płynu maziowego. Absorpcja HA o wysokiej masie cząsteczkowej ze środowiska zewnętrznego w postaci leku przyczynia się do przywrócenia funkcji mazi stawowej 3.

 

Jak wspomniano wcześniej w tym artykule, HA o wysokiej masie cząsteczkowej wynoszącej 1 milion daltonów lub więcej posiada odpowiednią lepkość i właściwości smarne, oraz wysyła do komórek sygnały przeciwzapalne i anaboliczne, przyczyniając się do normalizacji błony maziowej. Tak więc to czysty, bio identyczny HA o wysokiej masie cząsteczkowej, jest najbardziej logicznym wyborem do użycia w środkach farmaceutycznych.

 

               Kolejną istotną kwestią jest wchłanialność do krwioobiegu i tkanek stawów po przyjęciu doustnym. Udowodniono, że taka droga przyjęcia i dystrybucji do tkanek łącznych przynosi zbliżone, jeśli nie lepsze efekty niż zastrzyki. Forma żelu aplikowanego oralnie jest przy tym wygodna i nie wymaga specjalistycznej asysty, koniecznej w przypadku regularnych iniekcji.

 

Na podstawie badań u ludzi i szczurów wykazano ponad wszelką wątpliwość, że preparaty doustne oparte o HA o wysokiej masie cząsteczkowej mogą długotrwale łagodzić ból. Sugeruje to tym samym, że obniżone stężenie HA i masy cząsteczek towarzyszące zwyrodnieniom i nabytym uszkodzeniom przyczynia się do wystąpienia bólu, zmniejszenia mobilności i poczuciu dyskomfortu. Mniejsze cząsteczki HA są również niekorzystne dla elastyczności chrząstki. To natomiast tłumaczy późniejsze uszkodzenie chrząstki w stanach zapalnych.

 

               W autonomicznych badaniach analizie poddano fizjologiczne role HA i stwierdzono, że oprócz "smarowania stawów" bierze on udział w przeciwzapalnej i przeciwutleniającej aktywacji komórek odpornościowych, odpowiadając tym samym za wsparcie chrząstki i kontrolę bólu. Masa cząsteczkowa znacząco wpływa zaś na aktywność biologiczną HA we wszystkich tych funkcjach. Dodatkowo charakter przeciwzapalny zmienia się w prozapalny wraz ze spadkiem wielkości cząsteczki. Udowodniono również, że większe cząsteczki hamują wytwarzanie cytokin - białek wpływających na wzrost i proliferację komórek (mogących działać cytotoksycznie w przypadku braku równowagi w usieciowieniu). Podsumowując, fizjologiczna rola hialuronianu (HA) zmienia się w zależności od masy cząsteczkowej. Aplikacja 1,5 MDa do psich stawów, które normalnie zawierają 2-3 MDa HA, nie przyniosło korzyści. Jest to jednocześnie zgodne z badaniami na królikach, które wykazały, że korzyść jest mniejsza, gdy zastąpienie HA odbywa się przy masie cząsteczkowej poniżej natywnej wartości masy cząsteczkowej HA danego organizmu. Podobne badania na ludziach z istniejącymi na rynku farmaceutycznym produktami do iniekcji dostawowej, a przede wszystkim z preparatami oralnymi, wykazały szczególnie skuteczność tych drugich, o ile spełnione zostały warunki konieczne leczenia, czyli aplikacja substancji o parametrach masy cząsteczkowej takiej samej lub wyższej od wartości masy natywnej HA. Oznacza to, że nie wszystkie preparaty dostępne w sprzedaży są skuteczne. Bez względu na lepszą biodostępność środków oralnych czy metodę tradycyjną - czyli iniekcję, musi zostać spełniony warunek odpowiedniej masy cząsteczkowej HA 6.

 

               Wysoka masa cząsteczkowa HA wiąże się z korzystnymi procesami fizjologicznymi, których oczekujemy w zdrowym stawie, dlatego ważne jest zewnętrzne podtrzymanie właściwości mazi stawowej w stawie obciążonym zwyrodnieniem przez dostarczenie HA o odpowiednio wysokiej masie cząsteczkowej, a aplikacja doustna wydaje się być obecnie najbezpieczniejszą, a przy tym wygodną i efektywną metodą kuracji.

 

                                                          

 

1. L. Balogh, A. Polyak, D. Mathe, R. Kirlay J. Thuroczy, M.Teraz, G. Janoki, Y. Tong, L. R. Bucci, A. G. Schauss, Absorption, Uptake and Tissue Affinity of High-Molecular-Weight Hyaluronan after Oral Administration in Rats and Dogs, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2008, 56, 10582–10593.

2. L. R. Bucci, A. A. Turpin, Will the Real Hyaluronan Please Stand Up, Journal of Applied Nutrition, 54/1 2004.

3. A. Fallacara E. Baldini, S. Manfredini S. Vertuani, Hyaluronic Acid in the Third Millennium, Polymers , 25 June 2018.

4. Pierce SW. Efficacy of orally administered sodium hyaluronate gel in the racing thoroughbred. In Ch 6, Musculoskeletal system, Hyaluronan 2003 Proceedings, Cleveland, OH, October 11-16, 2003.

5. Cyphert,J.M.;Trempus,C.S.;Garantziotis,S. Size matters: Molecular weight specificity of hyaluronan effects in cell biology. Int. J. Cell Biol. 2015, 2015, 563818

6. R. C. Gupta, R. Lall, A. Srivastava, A. Sinh, Hyaluronic Acid: Molecular Mechanisms and Therapeutic Trajectory, Frontiers in Veterinary Science 6/2019.

 

LubriSyn HA+ made in USA Wysokocząsteczkowy kwas hialuronowy, dlaczego większe jest lepsze ?

27 lutego 2021